Automatisering is nog nooit zo eenvoudig geweest
 


Op de hoogte blijven?

Uw emailadres:

Kosten

De kosten die samenhangen met de inzet van technologie of medewerkers van CrossmarX, kunnen uit drie componenten bestaan (alle genoemde bedragen exclusief BTW).

1. Licentie-vergoeding Application Engine

Voor het gebruik van de Application Engine is een licentie-vergoeding aan CrossmarX verschuldigd. Deze licentie dient pas betaald te worden op het moment dat de applicatie in gebruik wordt genomen. De ontwikkeling van de applicatie kost u dus niets.

Een applicatie is in gebruikgenomen op het moment dat:

 • de applicatie is geinstalleerd op een productie-server van CrossmarX, of
 • is gedownload voor gebruik op een eigen machine.

  De licentiekosten worden berekend met een eenvoudige formule. Deze formule is:

  LICENTIE-BEDRAG = AANTAL TABELLEN * VAST BEDRAG

  legenda:

 • LICENTIE-BEDRAG: licentie-vergoeding in euro's
 • AANTAL TABELLEN: het aantal tabellen in de database (exclusief de tabellen voor lookuplijsten).
 • VAST BEDRAG: 500 euro

  Koop of huur
  U kunt ook kiezen voor een jaarlijkse licentie-betaling. Het jaarbedrag bedraagt eenvijfde deel van de eenmalige licentiekosten (100 euro per jaar per tabel). Of u wilt verlengen, bepaalt u zelf. CrossmarX hanteert geen opzegtermijnen. Voor projectgerichte applicaties, bijv. een kortlopende actie-website, zijn ook maandlicenties mogelijk.

  Een rekenvoorbeeld
  Stel een applicatie heeft 20 tabellen (exclusief de tabellen voor lookuplijsten). Deze omvang past bijvoorbeeld goed bij een bedrijfsbrede CRM-applicatie, een e-commerce-website, een planningssysteem of een voorraadbeheer-administratie. De licentiekosten voor een dergelijke applicatie kunnen dan als volgt worden geschat:

  LICENTIE-BEDRAG = AANTAL TABELLEN * VAST BEDRAG = 20 * 500 = 10.000 euro.

  Kiest u voor een jaarlicentie, dan is het jaarbedrag 20 * 100 = 2.000 euro.

  Kosten voor extra functionaliteit)
  A) Standaard ontdubbelfunctionaliteit: 15% van jaarlijks licentiebedrag
  B) Presentatie rapporten etc. in grafieken: 15% van het jaarlijkse licentiebedrag
  C) Nieuwsbrief statistics: opened, click through en bounced: 15% van het jaarlijkse licentiebedrag
  D) Ogone Payment Service-koppeling: 15% van het jaarlijkse licentiebedrag
  E) SMS verzending en ontvangst
  F) Opvragen geolocaties (google maps)
  G) Postcodecheck
  H) Opvragen bedrijfsgegevens
  I) Afhandelen inkomende mails.

  Instances/meerdere juridische entiteiten
  Indien eenzelfde applicatie op meerdere aparte databases draait (instances) of meerdere aparte juridische entiteiten van dezelfde applicatie gebruikmaken bedragen de licentiekosten per instance/entiteit 20% van de licentiekosten van de applicatie.

  Uw voordeel
  U kunt kostenloos een applicatie ontwikkelen en testen met gebruikers. Pas op het moment dat de applicatie daadwerkelijk in gebruik wordt genomen, worden licentiekosten in rekening gebracht. Indien u de applicatie dus (om welke reden dan ook) niet in gebruik neemt, heeft u dat niets gekost.

  2. Hosting

  U kunt de engine gebruiken op uw eigen machines, bij een provider van uw keuze of op één van de CrossmarX-servers.

  Indien u gebruik wilt maken van de hosting-faciliteiten op een CrossmarX-server, dan bedragen de maandelijkse kosten per applicatie 50 euro. Maar let op: indien het gebruik van uw applicatie veel pieken kent, een te zwaar beroep doet op machine-capaciteit of extreem veel dataverkeer kent, kunnen andere prijzen gelden.

  Wij bieden:

  • professionele servers direct aangesloten op de Internet backbone
  • een up-time van bijna 100%
  • een dagelijkse backup van de gegevens in de database
  Meer informatie over hosting

  3. Ondersteuning

  Medewerkers van CrossmarX kunnen helpen bij het realiseren en onderhouden van applicaties. In overleg (ook met een eventuele partner) wordt gekeken naar aard en omvang van de werkzaamheden en de daarbij passende vergoeding.

  Kortingen

  CrossmarX biedt kortingen aan non-profit organisaties (m.n. goede-doelen), verenigingen & stichtingen, particulieren en organisaties in (of werkend t.b.v.) ontwikkelingslanden.

  Algemene voorwaarden • © CrossmarX 2016 - All rights reserved - voorwaarden