Automatisering is nog nooit zo eenvoudig geweest
 


Op de hoogte blijven?

Uw emailadres:

Voorwaarden

terugDocument algemene voorwaarden CrossmarX B.V.

Ten aanzien van gegevens zoals vermeld op deze website geldt het volgende:

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de hier verstrekte informatie kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend. CrossmarX behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te wijzigen en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de hier beschikbare informatie.

Auteursrecht
Het auteursrecht van het materiaal op deze website is en blijft in handen van CrossmarX. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van CrossmarX worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een computer en/of het printen van een hardcopy ten behoeve van persoonlijk, informatief gebruik.

Privacy
CrossmarX respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Ook stellen wij uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden.© CrossmarX 2016 - All rights reserved - voorwaarden