Automatisering is nog nooit zo eenvoudig geweest
 


Op de hoogte blijven?

Uw emailadres:

Beschikbare functies

Ontwikkelen van een bedrijfsapplicatie is nog nooit zo eenvoudig geweest door de grote hoeveelheid functies die standaard beschikbaar is in de Application Engine. Hieronder een greep uit de mogelijkheden. Deze lijst is zeker niet volledig. Mist u functies waarvan u zeker weet dat ze standaard gebruikt worden in doorsnee bedrijfsprocessen, dan zijn ze hoogstwaarschijnlijk wel aanwezig. En zo niet, dan bouwen we ze graag in.

Functie Omschrijving Type
Fijnmazig autorisatiemechanisme De Application Engine beschikt over een zeer fijnmazig autorisatie-mechanisme. U kunt per gebruiker of gebruikersgroep exact aangeven welke gegevens zichtbaar mogen zijn en gewijzigd mogen worden. We hebben dit zo makkelijk mogelijk gemaakt. Zo kunt u bijv. eenvoudig instellen dat gebruikers alleen hun eigen gegevens mogen zien en/of wijzigen. Basis functionaliteit
Lookuplijsten Diverse velden in uw applicatie kennen alleen vooraf gedefinieerde waarden, zoals man en vrouw. U kunt deze waarden direct aangeven en dezelfde lijst op meerdere plaatsen binnen uw applicatie gebruiken. Er zijn veel varianten: de lijst kan bijvoorbeeld alleen bij het zoeken worden gebruikt, maar niet bij het invoeren van gegevens. Of de lijst kan gebruikt worden om zoekresultaten te sorteren op score. Basis functionaliteit
Context-afhankelijke lookuplijsten In sommige situaties zijn de lookuplijsten op een veld context-afhankelijk. De meeste van deze lijsten definieert u zelf in een handomdraai. Basis functionaliteit
Veelgebruikte lookuplijsten Veel gebruikte lijsten zijn standaard in de engine aanwezig, zoals de ISO-landenlijst, de ISO-talenlijst, de tijdzones, Nederlandse titelatuur, etc. Basis functionaliteit
Menu-navigatie U kunt de navigatie door uw applicatie verhogen door iedere gebruiker of gebruikersgroep een op-maat-gemaakt dropdownmenu te presenteren. U maakt deze menu's zeer snel met de ingebouwde menu-editor. Basis functionaliteit
Direct toegang tot eigen gegevens U kunt iedere gebruiker van uw applicatie in staat stellen om zijn of haar eigen gegevens in te zien en/of te wijzigen. Dit is eenvoudig op veldnivo instelbaar. Basis functionaliteit
Thesaurussen & boompresentatie Sommige gegevens hebben een hierarchische structuur. U kunt deze structuur daadwerkelijk hierarchisch opslaan in de database. Maar ook kunt u de gegevens hierarchisch presenteren aan de gebruikers van uw applicatie. Dit verhoogt het inzicht en daarmee het gebruikersgemak. Basis functionaliteit
Diverse veldlabels en toelichtingen Alle velden in uw applicatie kunt u van diverse labels voorzien. Lange labels voor de presentatie op een detailscherm, korte labels voor de kolomhoofden in een tabelpresentatie, aparte toelichtingen bijv. voor in een tooltip. Voor elke taal kunt u bovendien een taalafhankelijk label definiëren. Basis functionaliteit
WYSIWYG HTML-editor U kunt de user-interface van uw applicatie met een enkele muisklik uitbreiden met een what-you-see-is-what-you-get html-editor. Deze editor stelt gebruikers zonder html-kennis in staat om zelf pagina's op te maken. Basis functionaliteit
Gegevens presenteren Gegevens uit een database kunnen eenvoudig op diverse manieren gepresenteerd worden aan gebruikers van de applicatie. U kunt de gegevens verdelen over tabellen, tabs, pagina's of knoppen in een boomnavigatie. U kunt de gebruikers de mogelijkheid geven zelf het uiterlijk van tabellen in te stellen (welke kolommen, sortering, maximum aantal rijen, etc.). Basis functionaliteit
Onbeperkt memo's en kenmerken U kent dat vast wel, een datamodel dat knelt. U wilt eigenlijk extra gegevens kwijt, maar daar zijn geen goede opties voor. Dit probleem is nu verleden tijd, want u kunt overal onbeperkt memo's en extra kenmerken aanbrengen, zodat uw gebruikers altijd extra gegevens kunnen opslaan, mits wenselijk en/of noodzakelijk. Basis functionaliteit
Meertalig U kunt de engine nu reeds in 10 gangbare talen gebruiken (nl, en, fr, de, etc.). Indien gewenst of noodzakelijk kunnen we (in overleg) snel meerdere talen aanbieden. Basis functionaliteit
Afhankelijke velden Het kan voorkomen dat een invulveld in uw applicatie alleen getoond hoeft te worden in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld bij vragenlijsten, waarbij sommige vragen alleen in bepaalde situaties relevant zijn. Dergelijke constructies kunt u ook in uw applicatie eenvoudig aanbrengen. Basis functionaliteit
Email & nieuwsbrieven Vanuit de engine kunt u individuele emails of batch-emails naar een geselecteerde groep relaties verzenden. De emails kunnen worden opgemaakt in html en een onbeperkt aantal images en/of attachments bevatten. Nieuwsbrieven kunnen eenvoudig vooraf worden opgesteld en op gezette tijden worden verzonden. Communicatie
Exporteren van gegevens Alle gegevens die in de database van uw applicatie zijn opgeslagen, kunnen eenvoudig worden geëxporteerd. Geautoriseerde gebruikers hebben de beschikking over krachtige hulpmiddelen om elke gewenste export te maken. Communicatie
Rapportages De gegevens in de database van uw applicatie kunnen op diverse manieren worden gepresenteerd. Met behulp van flexibele zoek- en verfijnroutines kunt u ieder gewenst rapport opstellen, aanpassen en beschikbaar stellen aan de juiste gebruikers. De rapporten kunnen afgedrukt worden in html- of pdf-formaat en/of per email worden verzonden. Alle rapporten kunnen naar eigen wens worden aangepast. Communicatie
Gegevens op een klembord plaatsen U kunt uw gebruikers op diverse manieren gegevens laten overnemen in andere applicaties, zoals Word of Excel. Dit kan geschieden via op maat gemaakte bridges, bijv. naar bestaande templates in Word, of eenvoudig via het Windows-klembord. In beide gevallen kunt u snel en eenvoudig de juiste gegevens selecteren voor de koppeling. Communicatie
Instant messaging (chat) U kunt binnen uw applicatie direct een chat-faciliteit activeren. Deze chat-functie maakt net als de rest van de applicatie gebruik van standaard-webbrowsers. Uw gebruikers hoeven er dus niets voor te installeren. U kunt exact instellen wie met wie mag chatten. Communicatie
Adres/postcode validatie Indien uw database adressen bevat kunt u de correctheid van deze adressen direct controleren aan de hand van het TPG-postcodebestand. Ook kunt u uw gegevensinvoer versnellen door ontbrekende gegevens automatisch te laten aanvullen. De kwaliteit van uw gegevens blijft hierdoor gewaarborgd. Datakwaliteit
Ontdubbelen Indien uw database personen en/of organisaties bevat, bestaat altijd het gevaar van dubbelen. Om deze kans te minimaliseren kunt u eenvoudig herkenningsregels invoeren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van fuzzy logic. Dubbelen kunnen automatisch worden samengevoegd via door u op te geven samenvoegregels. Datakwaliteit
Waarden plaatsen U kunt uw applicatie voorzien van mogelijkheden om direct via een http-request wijzigingen in uw database door te voeren. Deze optie wordt bijv. gebruikt voor afmeldlinkjes in te verzenden nieuwsbrieven. Uiteraard geschiedt dit m.b.v. encryptie en is de exacte toepassing precies instelbaar, zodat veiligheid gegarandeerd wordt en uw gegevens niet in gevaar komen. Datakwaliteit
Geschiedenis bijhouden Via een standaard-optie houdt u de historie van wijzigingen in de database bij. U kunt daarmee van iedere gebruiker exact zien welke gegevens op welk moment zijn toegevoegd, gemuteerd of verwijderd. Ook kunt u overal eenvoudig een 'laatste mutatiedatum' of 'laatste mutatiegebruiker' laten registreren. Datakwaliteit
Integriteitsregels Iedere serieuze applicatie kent integriteitsregels. Dit zijn regels zoals: een startdatum ligt altijd voor een einddatum. U kunt de meeste van deze regels voor uw applicatie zelf invoeren en direct toepassen. Dit geldt bijvoorbeeld voor unieke waarden, verplichte waarden of vergelijkingen. Complexere regels kunnen worden gedefinieerd als "reguliere expressies". Datakwaliteit
Expressies In vrijwel elke bedrijfsapplicatie worden gegevens afgeleid uit andere gegevens. De regels voor deze afleidingen dient u voor uw applicatie zelf aan te geven. Dit kan met behulp van een zeer eenvoudig taaltje. Bedrijfsregels
Workflow triggers Met de Application Engine is het heel eenvoudig om workflow te implementeren. U kunt op diverse plekken triggers instellen waardoor u geen omkijken meer heeft naar automatische handelingen, alle taken correct worden toebedeeld en alle medewerkers op het juiste moment signaleringen ontvangen. Bedrijfsregels
Beslissingstabellen In sommige gevallen is het voor u het makkelijkst om bedrijfsregels in de vorm van beslissingstabellen in te voeren. Ook dit wordt ondersteund. U kunt zelf de structuur van uw tabellen definiëren, de regels invoeren en ze toepassen voor het berekenen van waarden. U kunt beslissingstabellen ook inzetten voor het berekenen van autorisaties. Bedrijfsregels
Scheduling (batches) Repeterende taken kunt u automatisch op vaste tijden, bijv. iedere dag op een bepaald tijdstip, laten uitvoeren. Bedrijfsregels
Vrije keuze in onderliggende database The Application Engine maakt gebruik van alle populaire databases (RDBMS-en), zoals Oracle, SQLServer, Sybase, MySQL, and MS Access. De ontwikkelstudio maakt gebruik van MySQL, maar op uw eigen lokatie kunt u elke gewenst RDBMS kiezen. U kunt vrijelijk switchen. Per applicatie kunt u meerdere databases tegelijk gebruiken, waar nodig van verschillende types. U kunt eenvoudig gegevens uit meerdere databases integreren op één scherm binnen uw applicatie. Techniek
Webservices Webservices zijn de moderne manier van communicatie tussen applicaties. De Application Engine kan op diverse manieren met webservices omgaan. Vanuit uw applicatie kunnen webservices worden aangeroepen en ook kan uw applicatie als webservice worden aangeboden. Techniek
Blobs opslaan In uw applicatie kunnen alle datatypes worden gebruikt. Hieronder ook large binary objects, zoals files, images, tekeningen, office documenten (word, excel, powerpoint), etc. Techniek
Grafische weergave datamodel U kunt eenvoudig een duidelijke grafische presentatie krijgen van uw datamodel. Hierbij zijn diverse opties mogelijk. U kunt filters gebruiken voor de classes die u wilt zien, of de typen relaties. U kunt eenvoudig het uiterlijk van uw schema's wijzigen. Techniek
Automatische creatie van de database In de Application Engine definieert u alleen het functionele ontwerp van uw applicatie. Alle benodigde databases en tabellen worden automatisch aangemaakt. Indien u uw specificatie aanpast, worden ook de onderliggende databases direct aangepast.
Techniek
Locking De Application Engine voorkomt gelijktijdig gebruik van dezelfde gegevens door verschillende gebruikers. Via een ingebouwd locking-mechanisme worden alle gegevens die door een gebruiker gemuteerd worden, afgeschermd. Andere gebruikers kunnen de gegevens nog wel inzien, maar niet gelijktijdig muteren. Wijzigingen worden voor iedereen zichtbaar zodra de eerste gebruiker de mutaties bewaart. Zodra de eerste gebruiker stopt met muteren, kunnen de gegevens weer gemuteerd worden door anderen. Techniek
100 % web based Alle schermen draaien in een standard webbrowser. Dit betekent dat uw gebruikers niets hoeven te installeren en er ook geen dure tools (zoals bijv. Citrix) nodig zijn om al uw gebruikers aan te sluiten. Techniek
Met CSS vormgeving aanpassen U kunt de vormgeving van uw applicatie eenvoudig aanpassen middels standaard css-stijlelementen. U kunt hiervoor gebruik maken van standaard css-editingtools. Middels css kunt u de look-and-feel van uw applicatie helemaal aanpassen aan uw eigen (huis)stijl. Vormgeving
Nog meer vormgeving aanpassen U kunt uw statische html-pagina's snel uitbreiden met dynamische content die direct uit de database wordt opgehaald. Zo kunt u bijv. pagina's personaliseren of productpagina's voorzien van een eigen opmaak. Vormgeving
Bulk data-operaties Soms komt het voor: u wilt bepaalde gegevens in uw database eenmalig verwijderen of vervangen door andere gegevens. Met de ingebouwde zoek-en-vervang-opties kunt u exact specificeren welke acties u wilt uitvoeren. Tevens kunt u eenvoudig gegevens kopiëren en weer verder bewerken. Zoeken
Volledige text search U kunt uw gebruikers de optie bieden om alle gegevens in de database met een of meerdere zoekwoorden te doorzoeken. Alle gevonden items worden dan overzichtelijk getoond en gesorteerd op relevantie. Zoeken
Geavanceerd zoeken Hiermee kunt u gebruikers in staat stellen op een makkelijke manier complexe zoekvragen uit te voeren. Zoeken
Zoeken in de database In een handomdraai maakt u diverse zoekschermen op uw database. U kunt hierbij kiezen uit diverse scherm-formats, afhankelijk van de behoefte van de gebruikers van uw applicatie. U kunt uw gebruikers eenvoudig laten zoeken, maar ze ook and-or-not operaties, of zoeken binnen ranges aanbieden Zoeken


© CrossmarX 2016 - All rights reserved - voorwaarden