Automatisering is nog nooit zo eenvoudig geweest
 


Op de hoogte blijven?

Uw emailadres:

Toepassingsgebieden

De Application Engine is op veel gebieden inzetbaar. Een greep uit de mogelijkheden:

Assortimentbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens m.b.t. producten, productgroepen, prijzen, kortingen, acties, etc. Ook de kenmerken van de producten kunnen worden vastgelegd.
Boekhouding Het voeren van een financiële administratie waaronder: inkoop, verkoop, bank, memoriaal, declaraties, grootboek, balans, resultatenrekening, debiteuren en crediteuren.
Campagne Management Het definiëren van communicatie-stappen (vaak met verschillende uitingen via verschillende kanalen) en het selecteren en segmenteren van personen in een database (database marketing). De stappen worden ingepland; voor of tijdens de executie worden de juiste communicatiekanalen automatisch aangestuurd.
Content Management Het invoeren, aanpassen, beheren en publiceren van content (tekst, beeld en documenten) voor Intranet en Internet-sites.
CRM: contactmanagement Het registreren van alle (geplande en gerealiseerde) contacten met personen en/of organisaties. Dit omvat het verstrekken van informatie, opvolgen van orders, afhandeling van klachten, etc. Alle documenten die bij deze contacten zijn betrokken, kunnen ook worden beheerd.
CRM: relatiebeheer Het vastleggen van allerhande gegevens over personen, organisaties, adressen, overige contactgegevens, onderlinge relaties, diverse kenmerken en memo-velden. Dit omvat alle soorten personen cq organisaties, te weten: klanten, medewerkers, leveranciers, partners, etc.
Documentbeheer Het overzichtelijk ordenen en toegankelijk maken van files, documenten, foto's, muziekfragmenten, films, presentaties, etc. Op deze manier kan bijv. een foto-archief worden opgezet. Images kunnen automatisch worden geschaald naar standaardformaten. Automatisch worden thumbs gemaakt voor gebruik in overzichtspagina's.
E-selfservice Het klanten in staat stellen om via het Internet direct zelfstandig diensten af te nemen en/of eigen gegevens te muteren met als doel de dienstverlening te optimaliseren.
Email-marketing Het proces van het opstellen en versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven, actiemailings of brochures aan groepen geselecteerde ontvangers, alsmede het registreren van de historie van verzonden emails.
Evenementen Het plannen en organiseren van evenementen (kan meer-daags, meerdere parallelle activiteiten). Hierbij kan eenzelfde evenement meerdere edities kennen. Omvat ook het afhandelen van inschrijvingen.
Facturatie Het voeren van een factuur-administratie en het registeren van de betalingen, incl. overzicht openstaande posten. Vormt een deelproces van de financiële administratie.
Forum Het beschikbaar stellen van een platform waarop betrokkenen met elkaar kunnen communiceren over zelf te kiezen onderwerpen. Meestal met meerdere threads, moderators, en diverse responsmogelijkheden.
Gegevensmanagement Het besturen en inrichten van de informatievoorziening met als doel om iedere betrokken persoon (medewerker, klant, etc.) in en buiten de organisatie exact die gegevens (incl. mutatie-opties) te leveren die voor zijn/haar taak relevant zijn.
Inkoop/verkoopondersteuning Het samenstellen van producten en pakketten alsmede het berekenen van inkoop en/of verkoopprijzen (en de marges). Dit proces omvat de geautomatiseerde communicatie met klanten en leveranciers (ketenintegratie) en voorraadbeheer.
Instant messaging (chat) Het direct uitwisselen van berichten tussen diverse personen. Dit kunnen een-op-een gesprekken zijn, maar ook groepsgesprekken. Doorgaans is hierbij ook een registratie van vrienden betrokken ("wie mag van wie de status zien").
Internet betalingen Payment providers bieden om passende betaalmogelijkheden. Met 1 koppeling worden alle gewenste betaalmethoden aangeboden.
Kennismanagement Het in kaart brengen van personen en hun kennisgebieden. Het is een vorm van gegevensmanagement met het expliciete doel om expertise binnen een organisatie beter te benutten door van elkaar te leren.
Ledenadministratie Het registreren van leden van bijv. een vereniging, maar het kan ook de administratie van vrijwilligers betreffen met hun specifieke capaciteiten en wensen. Omvat ook contributie-registratie.
Planning en urenregistratie Het plannen van taken, bijv. het opstellen van werkroosters of plannen van projecten. Alsmede het registreren van de inzet van medewerkers en bestede uren.
Portals & online communities Het met elkaar in kontakt brengen van algemene of juist hele specifieke (groepen) mensen. Vasltegging van persoonlijke gegevens, relaties naar andere personen en organisaties. Mogelijkheden om elkaar te vinden, aan te melden voor aktiviteiten en bijv. informatie uit te wisselen
Profiling & matching Het bij elkaar brengen van vraag & aanbod op basis van profielen. Wordt veel toegepast bij Werving en selectie, waarbij kandidaten, vacatures en profielen worden vastgelegd. Sorteren en scoren is een belangrijke techniek in dit proces.
Ticketverkoop
Vragenlijsten/enquetes Het opstellen, publiceren en beheren van vragenlijsten, alsmede de vastlegging van de antwoorden en het beschikbaar stellen van de respons voor analyses (marktonderzoek).
Winkelwagen
Workflow Het definiëren en verankeren van de diverse stappen in een bedrijfsproces. Bij deze stappen zijn vaak diverse afdelingen betrokken en de variatie in de afhandeling kan groot zijn.

Voor veel van deze gebieden heeft CrossmarX inmiddels standaard-bouwtekeningen beschikbaar, die u kunt kopiëren en hergebruiken. Er zijn geen beperkingen. Applicaties kunnen betrekking hebben op één van deze gebieden of op een combinatie. Ook kunnen ze zich in de loop der tijd uitbreiden naar andere gebieden. Alles hangt af van één zaak: uw eigen wensen en inzichten.


© CrossmarX 2016 - All rights reserved - voorwaarden